1. försova sig

  försova sig [-så´-] verb försov försovit, pres. försover ORDLED: för-sov-er SUBST.: försovande
  Svensk ordbok
 2. självlysande

  själ`vlysande adj., ingen böjning ORDLED: själv--lys-ande
  Svensk ordbok
 3. skrälla

  skräll`a verb skrällde skrällt, pres. skräller ORDLED: skräll-er SUBST.: skrällande; skräll
  Svensk ordbok
 4. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok