1. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 2. väderstreck

  väderstreck, riktningar i horisontalplanet som är relaterade till de geografiska polernas lägen på jorden.
 3. väderprognos

  väderprognos, förutsägelse om vädret baserad på vetenskaplig grund.
 4. väderstation

  väderstation är en plats där man mäter sådant som har med vädret att göra.
 5. väderkvarn

  väderkvarn, se kvarn (Historik).
 6. väderkarta

  väderkarta är en karta som visar vind, nederbörd och annat som har med vädret att göra vid en bestämd tidpunkt.
 7. väderobservation

  väderobservation, i vid bemärkelse varje undersökning av de rådande väderförhållandena som kan ske med hjälp av konventionella observationer vid bemannade eller obemannade väderstationer eller med olika former av fjärranalys, som radar- eller satellitteknik.
 8. väderlek

  väderlek, vädret under en period av någon längd.
 9. vädersatellit

  vädersatellit, satellit med instrument för observation av moln, havsvågor, is och snötäcken samt mätning av temperatur, luftfuktighet och strålning på jordytan och i atmosfären.

 10. Fröken Väder

  Fröken Väder, väderservice via en automatisk telefonsvarare som 1936 inrättades för Stockholmstrakten, i början av 1950-talet också i Göteborg och Malmö.