1. vädjan

  vä`djan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas vädjanden ORDLED: vädj-an
  Svensk ordbok
 2. Charles de Gaulle

  de Gaulle, Charles, född 22 november 1890, död 9 november 1970, fransk statsman och militär, brigadgeneral 1940, regeringschef 1944–46 och 1958–59, president 1959–69.
 3. appell

  appell, en från lägre domstol förd klagan att ett mål ska prövas i högre rättsinstans.
 4. appell

  appell, äldre term som anger en hunds förmåga att lyda förarens kommando och att utföra inlärda moment.
 5. appell

  appell, honnör som avges i örlogsfartyg då därtill berättigad person embarkerar eller debarkerar.
 6. imperativ

  imperativ, modus som anger uppmaning, förbud, vädjan, råd etc.
 7. tiggerivisa

  tiggerivisa, tiggarvisa , visa som sjöngs i samband med att ungdomarna förr i tiden gick runt i byns eller stadens gårdar och sjöng för att skaffa pengar eller naturagåvor till sina fester, särskilt vid jul, valborgsmäss, pingst och midsommar.
 8. februarimanifestet

  februarimanifestet, ryskt kejserligt manifest, utfärdat 15 februari 1899.
 9. tiggeri

  tiggeri, bettleri, genom vädjan, bön eller begäran försöka insamla medel eller allmosor utan att utföra någon motprestation, oftast rör det om små summor.

 10. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.