1. vältalig

  vä`ltalig adj. ~t ORDLED: väl--tal-ig
  Svensk ordbok
 2. vältalighet

  vältalighet, latin eloquentia, konsten att uttrycka sig väl i tal och skrift, se retorik.
 3. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 6. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 7. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 8. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 9. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 10. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.