1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. puls

  puls, tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut blod.

 3. Henrik VIII

  Henrik VIII (engelska Henry VIII), född 28 juni 1491, död 28 januari 1547, kung av England från 1509, son till Henrik VII.

 4. bradykardi

  bradykardi, långsam hjärtverksamhet, varmed menas en puls under 50 slag per minut.
 5. Hermes

  Hermes, grekisk gud med flera verksamhetsfält.
 6. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 7. grekisk konst

  grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst).
 8. Sparta

  Sparta är en stad på halvön Peloponnesos i södra Grekland.
 9. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 10. Hanuman

  Hanuman är en gud inom hinduismen.