1. vändpunkt

  vän`dpunkt subst. ~en ~er ORDLED: vänd--punkt-en
  Svensk ordbok
 2. kanotsport

  kanotsport, kanotpaddling, tävlingssport, med grenarna racing (banlopp), maraton- och forspaddling (”fors”).
 3. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 4. Halleys komet

  Halleys komet är den komet som passerar jorden med 76 års mellanrum.
 5. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 6. Aurore

  Aurore, egentligen l’Aurore, dagstidning i Paris, grundad 1897, nedlagd 1914.
 7. Georges Seurat

  Seurat, Georges, 1859–91, fransk målare, neoimpressionismens upphovsman.
 8. Cerignola

  Cerignola, ort i sydöstra Italien, 150 km nordöst om Neapel.
 9. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning; inom astronomin en noga angiven tidpunkt som används för att definiera astronomiska koordinatsystem.
 10. Brandywine Creek

  Brandywine Creek, flod i sydöstra Pennsylvania och västra Delaware, USA.