1. Vänern

  Vänern, Sveriges största sjö; 5 650 km 2.
 2. vänlig

  vänlig [vän`- äv. vä`n-] adj. ~t ORDLED: vän-lig
  Svensk ordbok
 3. -vänlig

  -vänlig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --vän-lig
  Svensk ordbok
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. källa

  källa är något som du hämtar upplysningar eller fakta ifrån.

 6. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 7. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 10. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.