1. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 2. värnskatt

  värnskatt, vardaglig benämning på den från 1996 förhöjda statliga inkomstskatten.

 3. värnlösa barns dag

  värnlösa barns dag, tidigare menlösa barns dag, en redan vid slutet av 300-talet i både öst- och västkyrkan spridd festdag i julveckan (i väst 28, i öst 29 december) till minne av de barn som Herodes lät mörda när han fick veta att Messias var född (Matteusevangeliet 2:16–18).
 4. Värna

  Värna, f.d. församling i Åtvidabergs kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 5. Värnamo

  Värnamo, centralort (stad) i Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), 65 km söder om Jönköping; 19 061 invånare (2016).

 6. värn

  vä´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: värn-et
  Svensk ordbok
 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. Värner Rydén

  Rydén, Värner, 1878–1930, politiker (socialdemokrat), statsråd 1917–19, riksdagsman från 1907 (första kammaren 1919–20 och från 1929), generalkrigskommissarie 1925–26.
 9. värntjänst

  värntjänst, en genom riksdagsbeslut 1941 införd form av elementär militärutbildning för elever vid rikets allmänna läroverk; den omfattade sex dagar i följd före höstterminens början och gällde gymnasiets tre högsta årskurser.
 10. suveränitetsprincipen

  suveränitetsprincipen, folkrättslig term för de regler om icke-inblandning och respekt för territoriell suveränitet som värnar om staternas självständighet gentemot varandra och deras exklusiva rätt till offentlig maktutövning inom det egna territoriet.