1. Väsen

  Väsen, folkmusikgrupp, bildad 1990 av Olov Johansson (född 1966, nyckelharpa), Roger Tallroth (född 1958, gitarr) och Mikael Marin (född 1965, viola); 1996 tillkom slagverkaren André Ferrari (född 1966).
 2. väsen

  väsen, mångtydig term som inom filosofin ofta använts i analogi med latinets essentia (ett översättningslån av grekiskans ousia) för den postulerade gemensamma natur som antas finnas i eller bakom de enskilda tingen av en viss art eller sort.
 3. väsen

  1vä´sen subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: väs-en
  Svensk ordbok
 4. väsen

  2vä´sen subst., plur. ~, neutr. ORDLED: väs-en
  Svensk ordbok
 5. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 6. -väsen

  -väsen substantivisk slutled, plur. ~, neutr. ORDLED: --väs-en
  Svensk ordbok
 7. väsensskådande

  väsensskådande, en inom Husserls fenomenologi postulerad kunskapsväg som tänks göra det möjligt att från en enskild upplevelse, ett konkret psykiskt fenomen, nå fram till en säker och allmängiltig kunskap om detta medvetandetillstånds grundläggande natur eller väsen.
 8. väsentligen

  väsen´tligen adv. ORDLED: väs-ent-lig-en
  Svensk ordbok
 9. -väsende

  -väsende substantivisk slutled ~t ~n ORDLED: --väs-end-et
  Svensk ordbok
 10. väsentlig

  väsen´tlig adj. ~t ORDLED: väs-ent-lig
  Svensk ordbok