1. väv

  väv, vävd vara , vävnad, tyg framställt genom vävning, vanligen av garn.
 2. vävnad

  vävnad, inom biologi förband av celler med ett nära funktionellt sammanhang i en flercellig organism.
 3. vävnadsvätska

  vävnadsvätska, ibland använd benämning på extracellulärvätskan i en vävnad, speciellt den del av denna som finns i utrymmena (spalterna) mellan cellerna (interstitiell vätska).
 4. vävning

  vävning, förfarande för tillverkning av tyg, mattor m.m. genom att i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, ett skäl, bildas, i vilken en eller flera korsande trådar införs.
 5. vävnadsodling

  vävnadsodling, cell- och vävnadsodling, odling av celler från högre flercelliga organismer, dvs. från växter och djur.
 6. vävnadshormoner

  vävnadshormoner, lokala hormoner , samlingsbenämning på sådana hormoner som har sin verkan inom ett litet vävnadsområde i omedelbar närhet av de celler som bildar och avger dem.
 7. väveri

  väveri, arbetsställe där vävning bedrivs, vanligen även kringoperationer som varpning och liknande. Ett väveri utgör vanligen en avdelning i en integrerad textilindustri tillsammans med spinneri och färgeri, men förekommer också som fristående enhet.
 8. vävstol

  vävstol, ställ för handvävning.

 9. vävda tapeter

  vävda tapeter, tapisserier, textila väggbeklädnader med bildframställning, utförda i gobelängteknik på stående varp, haute lisse, eller liggande varp, basse lisse.
 10. plastbelagd väv

  plastbelagd väv, plastduk, väv (dukvara) av syntetfiber eller bomull, belagd med plast.