1. vävarmyror

  vävarmyror, vissa tropiska, trädlevande myrarter i underfamiljen Formicinae.
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. väv

  väv, vävd vara , vävnad, tyg framställt genom vävning, vanligen av garn.
 4. vävare

  vävare, Ploceidae, familj i fågelordningen tättingar.
 5. vävarfinkar

  vävarfinkar, ibland använt namn på fågelfamiljen sparvfinkar.
 6. vävarkarda

  vävarkarda, annat namn på växtarten kardvädd, se kardväddar.
 7. vävarstarar

  vävarstarar, ibland använt namn på fågelfamiljen trupialer.
 8. vävarkarda

  vävarkarda, Dipsacus sativus, art i familjen kaprifolväxter.
 9. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 10. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.