1. växande funktion

  växande funktion, matematisk funktion vars värden växer eller förblir oförändrade när den oberoende variabeln växer.
 2. växa till sig

  växa till´ sig verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er
  Svensk ordbok
 3. växa

  väx`a verb växte, växt el. vuxit, växt el. vuxen, växta el. vuxna, pres. växer ORDLED: väx-er SUBST.: växande; växt
  Svensk ordbok
 4. växa i

  växa i´ verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er SUBST.: iväxande
  Svensk ordbok
 5. fönsterlav

  fönsterlav, vitlav, Cladina stellaris (syn. Cladonia alpestris), art i gruppen busklavar.
 6. växa ifrån

  växa ifrå´n verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er i--från SUBST.: ifrånväxande
  Svensk ordbok
 7. växa bort

  växa bort [bårt´] verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er SUBST.: bortväxande
  Svensk ordbok
 8. växa ur

  växa u´r verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er SUBST.: urväxande
  Svensk ordbok
 9. växa igen

  växa igen´ verb växte, växt el. vuxit, pres. växer ORDLED: väx-er i--gen SUBST.: igenväxande
  Svensk ordbok
 10. kabbleka

  kabbleka, kabbeleka, Caltha palustris, art i familjen ranunkelväxter.