1. växla

  väx`la verb ~de ~t ORDLED: växl-ar SUBST.: växlande, växling
  Svensk ordbok
 2. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 3. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 4. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 5. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 6. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 10. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.