1. växlande

  väx`lande adj., ingen böjning ORDLED: växl-ande
  Svensk ordbok
 2. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 4. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.
 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.
 7. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 8. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 9. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.

 10. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.