1. vårdslöshet

  vårdslöshet, inom juridiken detsamma som oaktsamhet eller culpa.
 2. vårdslöshet i trafik

  vårdslöshet i trafik, brott som enligt lagen om straff för vissa trafikbrott begås bl.a. av vägtrafikant som orsakar risk för trafikolycka genom att i väsentlig mån brista i omsorg och varsamhet.
 3. vårdslös

  vårdslös [vårs`- äv. vå`rds-] adj. ~t ORDLED: vårds--lös
  Svensk ordbok
 4. vårdslös skatteuppgift

  vårdslös skatteuppgift, brott mot skattebrottslagen som innebär att någon av grov oaktsamhet lämnar handling med oriktig uppgift och därigenom kan komma att påföras för låg skatt.
 5. vårdslöshet mot borgenärer

  vårdslöshet mot borgenärer, brott som innebär att gäldenär som befinner sig i vissa obeståndssituationer uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån.
 6. vårdslösa

  vårdslösa [vårs`- äv. vå`rds-] verb ~de ~t ORDLED: vårds--lös-ar SUBST.: vårdslösande
  Svensk ordbok
 7. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 8. vållande

  vållande, inom juridiken term vanligen med betydelsen vårdslöshet, oaktsamhet, jämför culpa.
 9. jämkning

  jämkning, term inom flera juridiska områden: jämkning av skadestånd innebär att skadeståndet nedsätts eller eventuellt bortfaller (”jämkning till noll”), trots att som huvudregel den skadelidande ska ha full kompensation.
 10. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.