1. Lepenski Vir

  Lepenski Vir, platsen för en stenåldersbosättning på Donaus högra strand nära Järnporten i Serbien, bebodd under tre perioder från ca 6300 till 5500 f.Kr.
 2. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. vira

  vira, kortspel som tillkom på 1810-talet och anses ha anknytning till Wira bruk.
 5. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.

 6. papper

  papper är en tunn filt av fibrer av cellulosa.
 7. histoner

  histoner, histoproteiner, en grupp proteiner som tillsammans med DNA bildar nukleoproteiner som bygger upp kromosomerna i kärnförande (eukaryota) celler.
 8. ultra vires

  ultra vires, juridisk term som används för att ange att en rättshandling är otillåten därför att den ligger utanför det som exempelvis ett bolag enligt sina grundläggande regler får ägna sig åt.
 9. Schwannceller

  Schwannceller, gliacelltyp som producerar myelin och bildar ett isolerande hölje, axonskida, genom att vira sig flera varv kring nervtrådar i perifera nervsystemet.
 10. Lasse Virén

  Virén, Lasse, född 1949, finländsk långdistanslöpare.