1. vördnad

  vö`rdnad subst. ~en ORDLED: vörd-nad-en
  Svensk ordbok
 2. vördnadsbjudande

  vö`rdnadsbjudande adj., ingen böjning ORDLED: vörd-nads--bjud-ande
  Svensk ordbok
 3. vördnadsfull

  vö`rdnadsfull adj. ~t ORDLED: vörd-nads--full
  Svensk ordbok
 4. vördnadsvärd

  vö`rdnadsvärd adj. vördnadsvärt ORDLED: vörd-nads--värd
  Svensk ordbok
 5. förfäderskult

  förfäderskult, religiös vördnad av förfäderna, se anfäderskult.
 6. kippa

  kippa, ett slags kalott som är allmän bland nutidens religiösa judar.
 7. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 8. augurleende

  augurleende, augurlöje, ett mellan invigda om hemligt samförstånd vittnande leende över en godtrogen omgivnings omotiverade vördnad.
 9. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 10. Shri

  Shri, Śrī, ofta använt ord (i formen Shri eller Sri) i namn på heliga skrifter, personer och platser för att markera vördnad och respekt (t.ex. Shri Aurobindo) samt i dag vanlig titulering av män (ungefär ’Herr’) vid adressering av brev etc.