1. VA

  VA, förkortning för värdeanalys.
 2. VA

  VA, förkortning för Veckans Affärer.
 3. VA

  VA är nationalitetsbeteckning för Vatikanstaten.
 4. VA

  VA, officiell, postal förkortning för Virginia (USA).
 5. VA

  VA, beteckning för voltampere, enhet för skenbar elektrisk effekt.
 6. VA-teknik

  VA-teknik, vatten- och avloppsteknik, omfattar dels dimensionering och utformning av system för distribution av rent vatten och avledning av spillvatten, dels processer och anläggningar för rening och behandling av kommunalt vatten och spillvatten.
 7. va

  va [kort a] interj.
  Svensk ordbok
 8. Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd, myndighet som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 9. Jean Piaget

  Piaget, Jean, född 9 augusti 1896, död 16 september 1980, schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog.
 10. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.