1. VA-teknik

  VA-teknik, vatten- och avloppsteknik, omfattar dels dimensionering och utformning av system för distribution av rent vatten och avledning av spillvatten, dels processer och anläggningar för rening och behandling av kommunalt vatten och spillvatten.
 2. VA

  VA, förkortning för Veckans Affärer.
 3. VA

  VA, nationalitetsbeteckning för Vatikanstaten.
 4. Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd, myndighet som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 5. VA

  VA, förkortning för värdeanalys.
 6. VA

  VA, officiell, postal förkortning för Virginia (USA).
 7. VA

  VA, beteckning för voltampere, enhet för skenbar elektrisk effekt.
 8. va

  va [kort a] interj.
  Svensk ordbok
 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. vatten- och avloppsteknik

  vatten- och avloppsteknik, se VA-teknik.