1. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 2. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 3. MPR-vaccin

  MPR-vaccin, kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, använt i Sverige sedan 1982.

 4. vacciniavirus

  vacciniavirus, den virusstam som har använts för immunisering mot smittkoppor; se smittkoppsvaccin.
 5. vaccinerad

  vaccinerad är man om man har fått ett medel som gör att man inte kan få en viss sjukdom.
 6. vaccin

  vaccin [vaksi´n] subst. ~et äv. ~en, ~ äv. ~er ORDLED: vacc-in-et
  Svensk ordbok
 7. BCG-vaccination

  BCG-vaccination, calmettevaccination, förebyggande vaccination mot tuberkulos.
 8. Salk-vaccin

  Salk-vaccin, vaccin mot polio.
 9. Sabin-vaccin

  Sabin-vaccin, vaccin mot polio.
 10. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.