1. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 2. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 3. MPR-vaccin

  MPR-vaccin, kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, använt i Sverige sedan 1982.

 4. vacciniavirus

  vacciniavirus, den virusstam som har använts för immunisering mot smittkoppor; se smittkoppsvaccin.
 5. SBL Vaccin AB

  SBL Vaccin AB, Stockholm, företag som tillverkar vacciner mot polio, difteri, stelkramp, turistdiarré och kolera samt bedriver forskning och utveckling av nya vacciner.
 6. vaccinerad

  vaccinerad är man om man har fått ett medel som gör att man inte kan få en viss sjukdom.
 7. Vaccinium

  Vaccinium, det vetenskapliga namnet på ett släkte ljungväxter med ca 450 arter, bl.a. amerikanskt blåbär, blåbär, lingon, odon och tranbär.
 8. vaccin

  vaccin [vaksi´n] subst. ~et äv. ~en, ~ äv. ~er ORDLED: vacc-in-et
  Svensk ordbok
 9. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 10. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.