1. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 2. BCG-vaccination

  BCG-vaccination, calmettevaccination, förebyggande vaccination mot tuberkulos.
 3. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 4. vaccination

  vaccination [vaksinaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vacc-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 6. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 7. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 8. flockimmunitet

  flockimmunitet, immunologiskt fenomen som uppträder när andelen av en befolkning som är immun mot ett smittämne är tillräckligt stor för att spridningen ska bli kraftigt begränsad.

 9. svininfluensa

  svininfluensa, infektionssjukdom hos gris vilken orsakas av influensavirus av typ A och vilken beskrevs första gången hos gris på 1930-talet.
 10. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.