1. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 2. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 3. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 4. MPR-vaccin

  MPR-vaccin, kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, använt i Sverige sedan 1982.

 5. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 6. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 7. Salk-vaccin

  Salk-vaccin, vaccin mot polio.
 8. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 9. SBL Vaccin AB

  SBL Vaccin AB, Stockholm, företag som tillverkar vacciner mot polio, difteri, stelkramp, turistdiarré och kolera samt bedriver forskning och utveckling av nya vacciner.
 10. mässling

  mässling, morbilli, infektionssjukdom som orsakas av mässlingsvirus, ett virus i familjen paramyxovirus.