1. vackla

  vack`la verb ~de ~t ORDLED: vackl-ar SUBST.: vacklande; vacklan
  Svensk ordbok
 2. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. vacklan

  vack`lan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: vackl-an
  Svensk ordbok
 4. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 5. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 6. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 7. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 8. koordination

  koordination, inom fysiologin samordning och kontroll av viljemässiga rörelser så att dessa blir välavvägda och ändamålsenliga.

 9. Sydsvenskan

  Sydsvenskan, till 2004 Sydsvenska Dagbladet Snällposten, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Malmö.

 10. labil

  labil, som har dålig jämvikt, ostadig, vacklande.