1. vadare

  vadare, Charadrii , underordning vadarfåglar med 13 familjer och ca 220 arter.
 2. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 3. Darth Vader

  Darth Vader, egentligen Anakin Skywalker, rollgestalt i George Lucas science fiction-filmserie ”Star Wars” (1977–2005).
 4. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 5. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 6. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 7. Vada

  Vada, f.d. församling i Vallentuna kommun, Uppland (Stockholms län).
 8. Douglas MacArthur

  MacArthur, Douglas, född 26 januari 1880, död 5 april 1964, amerikansk militär, brigadgeneral 1918 och general 1930.
 9. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 10. trana

  trana, Grus grus, art i fågelfamiljen tranor.