1. vagabond

  vagabond, annat ord för luffare.
 2. vagal

  vagal, som har samband med vagusnerven, den tionde hjärnnerven ( nervus vagus), t.ex. vasovagal reaktion, dvs. svimning genom ökat impulsflöde i vagusnerven.
 3. Perino del Vaga

  Perino del Vaga , egentligen Pietro Buonaccorsi, 1501–47, florentinsk målare.
 4. Perino del Vaga

  del Vaga, Perino, egentligen Pietro Buonaccorsi, 1501–47, italiensk målare.
 5. vagantdiktning

  vagantdiktning, profan latinsk lyrik som skrevs av kringvandrande studenter eller klerker under 1100- och 1200-talen.
 6. Vagabonde

  Vagabonde , signatur för journalisten Mollie Faustman.
 7. Vaganski

  Vaganski, berg i sydvästra Kroatien; 1 758 m ö.h. För belägenhet se landskarta Kroatien.
 8. vagabonderande ström

  vagabonderande ström, elström som helt eller delvis tar icke önskade vägar i stället för att flyta i avsedd återledningskrets (t.ex. vid bandrift inte följer rälsen utan flyter i omgivande mark).
 9. vaghet

  vaghet, semantisk term för en vanlig typ av språklig oklarhet (jämför flertydighet, som är en annan typ av oklarhet).
 10. Agrippina Vaganova

  Vaganova, Agrippina, 1879–1951, sovjetisk (rysk) dansare, pedagog och balettchef.