1. vagant

  vagan´t subst. ~en ~er ORDLED: vag-ant-en
  Svensk ordbok
 2. vagantdiktning

  vagantdiktning, profan latinsk lyrik som skrevs av kringvandrande studenter eller klerker under 1100- och 1200-talen.
 3. episcopi vagantes

  episcopi vagantes, privatpersoner som anser sig ha mottagit biskopsvigning och själva utför olika vigningar.
 4. Harald Forss

  Forss, Harald, 1911–96, författare.
 5. apostolisk succession

  apostolisk succession, den obrutna arvsföljd som genom tiderna förbinder kyrkans biskopar med apostlarna genom att de förra är de senares legitima efterträdare.
 6. gammalkatolska kyrkan

  gammalkatolska kyrkan, en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda kyrkor, anslutna till Utrechtunionen (bildad 1889).
 7. Carmina Burana

  Carmina Burana, en samling latinska (delvis tyska) dikter i en 1200-talshandskrift, ”Codex Buranus”, så benämnd efter det bayerska kloster varifrån den 1803 fördes till München.
 8. erotisk litteratur

  erotisk litteratur kan vara av ytterst skiftande art: rolig, sadistisk, lyrisk, pedagogisk, galant, symbolisk etc.
 9. extravagant

  extravagant [-an´t äv. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: ex-tra-vag-ant
  Svensk ordbok
 10. vag

  vag adj. ~t
  Svensk ordbok