1. vaghet

  vaghet, semantisk term för en vanlig typ av språklig oklarhet (jämför flertydighet, som är en annan typ av oklarhet).
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. Dag Vag

  Dag Vag, rockgrupp, bildad 1977 av sångaren, basisten och låtskrivaren Stig Vig (egentligen Per-Åke Odeltorp, 1948–2012).

 4. fysiokrater

  fysiokrater, egentligen ”företrädare för en naturlig (naturenlig, av naturen behärskad) ordning”.
 5. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island; 1 400 km2, 49 755 invånare (2016).

 6. poststrukturalism

  poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen.
 7. Vágar

  Vágar, ö i västra Färöarna; för belägenhet se topografisk karta Färöarna.
 8. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 9. biopsykosociala modellen

  biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.
 10. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.