1. vaghet

  vaghet, semantisk term för en vanlig typ av språklig oklarhet (jämför flertydighet, som är en annan typ av oklarhet).
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. Dag Vag

  Dag Vag, rockgrupp, bildad 1977 av sångaren, basisten och låtskrivaren Stig Vig (egentligen Per-Åke Odeltorp, 1948–2012).

 4. Färöarna

  Färöarna, ögrupp i norra Atlanten, mellan Skottland och Island; 1 400 km2, 49 755 invånare (2016).

 5. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 6. biopsykosociala modellen

  biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden.
 7. fysiokrater

  fysiokrater, egentligen ”företrädare för en naturlig (naturenlig, av naturen behärskad) ordning”.
 8. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 9. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 10. poststrukturalism

  poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen.