1. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 2. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 3. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 4. palimpsest

  palimpsest, litteraturteoretiskt uttryck, lanserat av Gérard Genette i ett arbete 1982: litterärt verk som utgår från en äldre ”hypotext” (undertext), t.ex. Joyces ”Ulysses” som vilar på Odysséen.
 5. Church of England

  Church of England, Engelska kyrkan, den nationella kyrka som uppkom i England genom 1500-talets reformation och som efter hand blev moderkyrka för anglikanska kyrkogemenskapen.
 6. socialrealism

  socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst.
 7. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.
 8. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.
 9. kubb

  kubb, sällskapsspel av kägelkaraktär med troligtvis gamla anor.
 10. färgskala

  färgskala, en serie färger systematiskt ordnade antingen i små steg eller genom kontinuerlig övergång.