1. stenkast

  stenkast, ett äldre, vagt längdmått, motsvarande 30–70 m, numera använt om något i rummet närliggande.
 2. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 3. palimpsest

  palimpsest, litteraturteoretiskt uttryck, lanserat av Gérard Genette i ett arbete 1982: litterärt verk som utgår från en äldre ”hypotext” (undertext), t.ex. Joyces ”Ulysses” som vilar på Odysséen.
 4. socialrealism

  socialrealism, inom bildkonst ett ganska vagt avgränsat samlingsbegrepp för samhällskritisk konst.
 5. new wave

  new wave, rockmusikstil som vid 1970-talets slut avlöste punkrockens attack på en stagnerad rockmusik.
 6. Per Stenius

  Stenius, Per, 1922–2014, finländsk målare och författare; jämför släktartikel Stenius.
 7. Trettionio artiklarna

  Trettionio artiklarna, engelska Thirty-nine Articles, det främsta trosdokumentet inom Church of England vid sidan av Book of Common Prayer.
 8. ISS

  ISS, egentligen International Service System A/S, Köpenhamn, danskt tjänsteföretag med inriktning på bland annat entreprenadstädning, catering samt åldrings- och hälsovård.
 9. Élyséefördraget

  Élyséefördraget , benämning på ett fransk-tyskt vänskapsavtal som 1963 undertecknades av den franske presidenten de Gaulle och den västtyske förbundskanslern Adenauer.
 10. Solomon Bandaranaike

  Bandaranaike, Solomon, 1899–1959, ceylonesisk politiker.