1. vajrayana

  vajrayana, vajrayāna, en senare riktning inom buddhismen, också känd som buddhistisk tantrism.
 2. vaja

  vaja, försvenskad benämning på renko.
 3. vajra

  vajra, ett vapen som i Avesta betecknas som tillhörigt Mithra, i Rigveda Indra.
 4. Vajracchedika

  Vajracchedika, vajracchedikā, en av mahayanabuddhismens texter, även kallad Diamantsutran.
 5. vaj

  vaj´ subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 6. vajer

  vajer, stållina, se lina.
 7. Vajgatj

  Vajgatj, ö i nordvästra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.
 8. Vajrapani

  Vajrapani, Vajrapāṇi, tantrisk bodhisattva, se Vajradhara.
 9. Vajontdammen

  Vajontdammen, Vaiontdammen, valvdamm i armerad betong i floden Vajont, ett tillflöde till Piave i Alperna i nordöstra Italien.
 10. Vajradhara

  Vajradhara, vajradhāra eller Vajrapāṇi, en bodhisattva som inom tantrisk buddhism utgör den främsta symbolen för den yttersta verkligheten.