1. vaja

  vaja, försvenskad benämning på renko.
 2. vaja

  2vaj`a subst. ~n vajor ORDLED: vaj-an
  Svensk ordbok
 3. vaja

  1vaj`a verb ~de ~t ORDLED: vaj-ar SUBST.: vajande
  Svensk ordbok
 4. vajer

  vajer, stållina, se lina.
 5. Svetozár Hurban Vajanský

  Hurban Vajanský, Svetozár, slovakisk författare, se Vajanský.
 6. Svetozár Hurban Vajanský

  Vajanský, Svetozár Hurban, egentligen Svetozár Hurban, 1847–1916, slovakisk författare och advokat, son till J.M. Hurban.
 7. wire

  wire, vajer, stållina, se lina.
 8. lina

  lina, kabel, vajer, wire, bärverksdel som används i bl.a. linbanor, lyftkranar, snedkabelbroar, hängbroar, hängtak och för stagning av master.
 9. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 10. skot

  skot, på segelfartyg det tåg eller den vajer, som fäster ett segels nedre horn (skothorn) och spänner ( skotar) seglet för att i varje vind och varje riktning mot vinden ge det bästa form.