1. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.
 2. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.

 3. Vakttornet

  Vakttornet, engelska The Watchtower, sedan 1879 huvudorgan för Jehovas vittnen.
 4. vaktel

  vaktel är en fågel.
 5. vak

  vak, inom hydromekaniken ett område som uppstår på grund av avlösning omedelbart bakom en (trubbig) kropp som rör sig i en fluid.
 6. vak

  vak, benämning inom fiske för den rörelse på vattenytan som bildas då en fisk under jakt efter föda stiger upp till ytan och krusar eller bryter denna.
 7. vakuumexeres

  vakuumexeres, vakuumaspiration , tömning av livmoderns innehåll med ett smalt munstycke kopplat till en vakuumsug.
 8. Vaksala

  Vaksala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 26 175 invånare (2016).

 9. vakuumfluktuation

  vakuumfluktuation, vakuumpolarisation, tillfälliga förändringar i energin i punkter i tomma rummet som följer av en kvantmekanisk, närmare bestämt kvantfältteoretisk, beskrivning.
 10. vak

  2vak subst. ~et ORDLED: vak-et
  Svensk ordbok