1. vaka

  2va`ka subst. ~n vakor ORDLED: vak-an
  Svensk ordbok
 2. vaka

  1va`ka verb ~de ~t ORDLED: vak-ar SUBST.: vakande, vakning (till 3); 2vak (till 1), 2vaka (till 1)
  Svensk ordbok
 3. vaka sjön

  vaka sjön, om farkost: att vid hårt väder och höga vågor mjukt följa vågrörelserna och slå ifrån sig vattnet så att hon håller sig torr.
 4. vakare

  vakare, flytande föremål för markering av ett fiskeredskaps läge.
 5. vakans

  vakans (tyska Vakanz, av medeltidslat. vacantia ’tomhet’, ytterst av latin vaco ’vara tom’), inom fysiken den avvikelse från kristallstrukturen som uppstår när en atom eller jon saknas på en normal gitterplats.
 6. Vaŭkavysk

  Vaŭkavysk, stad i västra Vitryssland; för belägenhet se landskarta Vitryssland.
 7. Carl Jonas Love Almqvist

  Carl Jonas Love Almqvist var en svensk författare på 1800-talet.
 8. vak

  vak, inom hydromekaniken ett område som uppstår på grund av avlösning omedelbart bakom en (trubbig) kropp som rör sig i en fluid.
 9. vakare

  va`kare subst. ~n äv. vakarn, plur. ~, best. plur. vakarna ORDLED: vak-ar-en
  Svensk ordbok
 10. vakansförordnande

  vakansförordnande [-an`s- el. -aŋ`s-] subst. ~t ~n ORDLED: vak-ans--för-ordn-and-et
  Svensk ordbok