1. vakans

  vakans (tyska Vakanz, av medeltidslat. vacantia ’tomhet’, ytterst av latin vaco ’vara tom’), inom fysiken den avvikelse från kristallstrukturen som uppstår när en atom eller jon saknas på en normal gitterplats.
 2. vakans

  vakans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: vak-ans-en
  Svensk ordbok
 3. vakansförordnande

  vakansförordnande [-an`s- el. -aŋ`s-] subst. ~t ~n ORDLED: vak-ans--för-ordn-and-et
  Svensk ordbok
 4. vakanssätta

  vakanssätta [-an`s- el. -aŋ`s-] verb vakanssatte vakanssatt, pres. vakanssätter ORDLED: vak-ans--sätt-er SUBST.: vakanssättande, vakanssättning
  Svensk ordbok
 5. vakansvikarie

  vakansvikarie [-an`s- el. -aŋ`s-] subst. ~n ~r ORDLED: vak-ans--vik-ari-en
  Svensk ordbok
 6. interstitial defekt

  interstitial defekt innebär att en extra atom har tvingats in mellan de atomer som bildar det regelbundna mönstret i en kristall.
 7. hål

  hål, inom fysiken benämning på vakans i de skal (band) av elektroner som tillhör en atom.
 8. Bertil von Wachenfeldt

  von Wachenfeldt, Bertil, 1909–95, löpare.
 9. Auger-effekt

  Auger-effekt , atomär effekt, upptäckt av Pierre Auger 1925.
 10. inre konversion

  inre konversion, term inom kärnfysiken: elektromagnetisk process, där ett exciterat tillstånd i en atomkärna sönderfaller genom emission av en elektron i konkurrens med gammastrålning.