1. Vaksala

  Vaksala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 26 175 invånare (2016).

 2. vakstuga

  vakstuga, detsamma som likvaka.
 3. Vaksdal

  Vaksdal, kommun i Vestland fylke, västra Norge.

 4. Vaksala härad

  Vaksala härad, område i mellersta Uppland, öster om Uppsala.
 5. vaksam

  va`ksam adj. ~t ~ma ORDLED: vak-samm-are
  Svensk ordbok
 6. Carl Jonas Love Almqvist

  Carl Jonas Love Almqvist var en svensk författare på 1800-talet.
 7. vak

  vak, inom hydromekaniken ett område som uppstår på grund av avlösning omedelbart bakom en (trubbig) kropp som rör sig i en fluid.
 8. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 9. sångsvan

  sångsvan, Cygnus cygnus, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 10. Arkadij Vaksberg

  Vaksberg( Waxberg), Arkadij, 1933–2011, rysk journalist och författare.