1. vakt

  vakt, inom tekniken en apparat i en kontroll- eller skyddsutrustning som övervakar någon storhet (t.ex. temperatur) i en process och som träder i funktion (t.ex. felsignalerar eller kopplar bort sitt skyddsobjekt) om storheten uppnår ett definierat gränsvärde.
 2. vakt

  vakt, kort benämning på vaktpost (militär), väktare (t.ex. parkeringsvakt), vaktstyrka (t.ex. högvakt), vaktlag, vakttjänst, vaktpass, lokal där vaktstyrka är förlagd, inpasseringsställe till bevakat område.
 3. Konungens stora vakt

  Konungens stora vakt, uppvaktning som fram till 1974 följde kungen i ceremoniella sammanhang, särskilt vid riksdagens högtidliga öppnande.
 4. vaktbricka

  vaktbricka, detsamma som dagbricka.
 5. vaktelbär

  vaktelbär, Gaultheria , släkte ljungväxter med ca 120 arter ständigt gröna, upprätta eller nedliggande buskar eller halvbuskar i Amerika, Asien och Australien.
 6. vakthavande befäl

  vakthavande befäl, VB , officer (lägst kapten) som avdelas vid stab, förband, fartyg etc. för jourtjänst med ansvar för beredskap, vakt- och ordningstjänst m.m.
 7. vakt

  vakt subst. ~en ~er ORDLED: vakt-en
  Svensk ordbok
 8. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 9. vaktlar

  vaktlar, sammanfattande namn på flera släkten av de minsta fälthönsen.
 10. vaktelastrilder

  vaktelastrilder, Ortygospiza , släkte i fågelfamiljen astrilder med tre arter i tropiska Afrika.