1. val

  val innebär inom politiken att välja representanter till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet.

 2. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 3. val

  val, gammal svensk antalsenhet använd för sill och strömming.
 4. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 5. validitet

  validitet, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.
 6. valutapolitik

  valutapolitik, växelkurspolitik, åtgärder som vidtas för att påverka en valutas växelkurs mot andra valutor.
 7. valv

  valv, naturlig eller byggd övertäckning som bildar en kupig yta över t.ex. ett rum och som genom tryckspänningen upptar yttre belastningar.
 8. valenselektron

  valenselektron är en elektron i en atoms yttersta elektronskal.
 9. valvbro

  valvbro är ett slags bro där brospannet består av ett valv av sten eller betong som vägen ligger på.
 10. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.