1. val

  val, däggdjur, se valar.
 2. val

  val, process då röstberättigade invånare utser representanter i riksdag och kommunala församlingar efter offentligrättslig reglering.

 3. val

  val, nyckelbegrepp i existentialismen, enligt vilken människans situation karakteriseras av val; människan definierar vem hon är genom sina val, och dessa val skapar ångest.
 4. val

  val, gammal svensk antalsenhet använd för sill och strömming.
 5. val

  1val subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: val-et
  Svensk ordbok
 6. val

  2val subst. ~en ~ar ORDLED: val-en
  Svensk ordbok
 7. Val Camonica

  Val Camonica, Valcamonica, floden Oglios ca 70 km långa dalgång norr om Iseosjön i nordöstra Lombardiet, Italien.

 8. Val d’Or

  Val d’Or, stad i sydöstra Canada; för belägenhet se landskarta Canada.
 9. Val-d’Oise

  Val-d’Oise, departement i Île-de-France, norra Frankrike; 1 250 km2, 1,2 miljoner invånare (2019).

 10. Val-d’Isère

  Val-d’Isère, ort i Rhône–Alpes, sydöstra Frankrike; 1 900 invånare (2010).