1. valk

  valk, kallositet , förhårdnad, område av förtjockad hud.
 2. valk

  valk, rulle av hår, linblånor e.d., använd för håruppsättningar.
 3. valkrets

  valkrets, geografiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till exempelvis riksdagen, landstings/regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.

 4. valk

  valk, rulle av tyg, stoppad med linblånor, vadd eller trasor och helt eller delvis fastsydd i ett livstyckes nederkant.
 5. valkvotsmetoden

  valkvotsmetoden, proportionell valmetod enligt vilken antalet röstande i en valkrets delas med antalet mandat i kretsen.
 6. valkokeri

  valkokeri, moderfartyg med tillhörande processanläggning för valfångande fartygsflotta.
 7. valkartell

  valkartell, sammanslutning vid vissa proportionella val av två eller flera partier för att öka deras möjligheter att vinna mandat eller platser i styrelser och nämnder.
 8. valkning

  valkning, appreteringsprocess för ylletyger för att göra dessa tätare och starkare.
 9. Valkyrian

  Valkyrian, tyska Die Walküre, musikdrama i tre akter av Wagner, den andra, ofta separat uppförda delen av Nibelungens ring.
 10. valkyria

  valkyria, valkyrja, i fornnordisk mytologi en kvinnlig gestalt främst knuten till Odens krigarfunktion, ibland ingående i ett anonymt kollektiv.