1. vals

  vals är en musikform och en dans.
 2. vals

  vals, i tekniska sammanhang en roterande cylinder av t.ex. stål, trä, gummi eller keramiskt material.
 3. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.
 4. Valsgärde

  Valsgärde, by vid Fyrisån, ca 3 km norr om Gamla Uppsala, Uppland.
 5. valsning

  valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar.

 6. valskvarn

  valskvarn, kvarn i vilken malningen sker i valsstolar.
 7. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 8. vals

  1vals subst. ~en ~ar ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 9. vals

  2vals subst. ~en ~er ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 10. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.