1. vals

  vals är en musikform och en dans.
 2. vals

  vals, i tekniska sammanhang en roterande cylinder av t.ex. stål, trä, gummi eller keramiskt material.
 3. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 4. valsning

  valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar.

 5. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.
 6. vals

  1vals subst. ~en ~ar ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 7. vals

  2vals subst. ~en ~er ORDLED: vals-en
  Svensk ordbok
 8. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 9. val

  val, gammal svensk antalsenhet använd för sill och strömming.
 10. Kap Vals

  Kap Vals, udde i södra Nya Guinea, Indonesien; för belägenhet se karta Nya Guinea.