1. valt

  valt se välja
  Svensk ordbok
 2. valthorn

  valthorn, inom konstmusiken horn, bleckblåsinstrument med långt, cylindriskt borrat tonrör (cirkulärt böjt två och ett halvt varv), trattformat munstycke, starkt utsvängt klockstycke och minst tre ventiler.
 3. Valter

  Valter, Walter, mansnamn av tyskt ursprung; jämför fornhögtyska Walthari och Waltheri.
 4. Nalle Valtiala

  Valtiala, Kaarle-Juhani Bertel (Nalle), född 1938, finlandssvensk författare.

 5. valtrapp

  valtrapp, benämning på de beridna truppslagens schabrak, vilka alltid läggs över sadeln i motsats till paradschabraken som läggs under.
 6. Valter Falk

  Falk, Valter, 1902–80, tryckeriman och grafisk formgivare, internationellt känd forskare kring bokstävernas och typsnittens stilhistoria.
 7. Valter Jansson

  Jansson, Valter, 1907–96, språkforskare, professor i svenska språket i Uppsala 1947–73.
 8. Valter Åman

  Åman, Valter, 1905–98, politiker (socialdemokrat), riksdagsman 1946–61 (första kammaren), och ämbetsman.
 9. Valter Bratt

  Bratt, Valter, 1868–1961, tidningsman; jämför släktartikel Bratt.
 10. Valthjófsstaður

  Valthjófsstaður, stad i östra Island; för belägenhet se landskarta Island.