1. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 2. vanadin

  vanadi´n subst. ~et el. ~en ORDLED: vanad-in-et
  Svensk ordbok
 3. vanadinit

  vanadinit, orangerött till gult mineral med sammansättningen Pb 5(VO 4) 3Cl.
 4. tungmetall

  tungmetall, metall eller legering med densitet högre än 4 500–5 000 kg/m 3 till skillnad från lättmetall, som har lägre densitet.
 5. tantal

  tantal, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och niob, kemiskt tecken Ta.
 6. mikronäringsämne

  mikronäringsämne, ämne som en växt behöver ta upp i mindre mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel.
 7. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 8. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 9. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 10. niob

  niob, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och tantal, kemiskt tecken Nb, tidigare, särskilt i USA, även benämnt columbium med kemiska tecknet Cb.