1. vandaler

  vandaler, latin Vandali eller Vandilii, historiskt germanfolk om vars ursprung flera svårbelagda hypoteser framlagts, bl.a. att det skulle ha invandrat till kontinenten från Skandinavien.
 2. vandalism

  vandalism, hänsynslös förstörelse.
 3. vandal

  vanda´l subst. ~en ~er ORDLED: vand-al-en
  Svensk ordbok
 4. vandalisk

  vanda´lisk adj. ~t ORDLED: vand-al-isk
  Svensk ordbok
 5. vandalism

  vandalis´m subst. ~en ORDLED: vand-al-ism-en
  Svensk ordbok
 6. vandalisera

  vandalise´ra verb ~de ~t ORDLED: vand-al-is-er-ar SUBST.: vandaliserande, vandalisering
  Svensk ordbok
 7. arianism

  arianism, teologisk lära, först utformad av presbytern Arius (Areios) i Alexandria ca 315.
 8. folkvandringstiden

  folkvandringstiden är namnet på en period i Europas historia mellan cirka 370 och 600 efter Kristus.
 9. visigoter

  visigoter (latin Visigothae), även felaktigt benämnda västgoter, germansk folkgrupp.
 10. germaner

  germaner är ett namn på folk som talar germanska språk.