1. vandel

  van´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. Jos Vandeloo

  Vandeloo, Josephus Albertus ( Jos), 1925–2015, belgisk (nederländskspråkig) författare.
 3. Martha & the Vandellas

  Martha & the Vandellas, från 1967 Martha Reeves & the Vandellas, amerikansk sånggrupp, bildad 1960 i Detroit som The Del-Phis.
 4. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.

 5. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 6. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 7. vishetslitteratur

  vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv.
 8. flyttningsattest

  flyttningsattest, flyttningsbetyg, prästbevis, intyg utfärdat av prästen i den församling varifrån utflyttning skulle ske, sedan 1947 ersatt av flyttningsanmälan.
 9. naturalisation

  naturalisation (fr., se vidare natur), ett sätt att förvärva medborgarskap.
 10. Ashvaghosha

  Ashvaghosha ( Aśvaghoṣa), ca 100–ca 200 e.Kr., indisk poet, buddhistmunk av brahmansk börd.