1. vanemässig

  va`nemässig adj. ~t ORDLED: vane-mäss-ig
  Svensk ordbok
 2. kriminell

  kriminell, brottslig, olaglig, straffbar.
 3. David Hume

  Hume, David, född 7 maj 1711 (nya stilen), död 25 augusti 1776, skotsk filosof som gjort viktiga insatser inom kunskapsteori, moralfilosofi, politisk filosofi och religionsfilosofi.
 4. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 5. mentalitetshistoria

  mentalitetshistoria, genre inom historieskrivningen som synliggör de mer eller mindre oartikulerade tankemönstren hos grupper av människor.
 6. habitus

  habitus, disposition eller beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt.
 7. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 8. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 9. kognitiv terapi

  kognitiv terapi, psykoterapiform etablerad under 1960-talet.
 10. Black English

  Black English, African American English Vernacular, på senare tid även Ebonics, namn på den variant av engelska som talas i de lägre sociala skikten av USA:s svarta befolkning.