1. fackverk

  fackverk, konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls.
 2. fosfolipider

  fosfolipider, fosfatider, en grupp fettliknande föreningar som har viktiga funktioner i alla djur- och växtceller.

 3. kors

  kors, två linjer som skär varandra, vanligen i rät vinkel.
 4. elektrisk energi

  elektrisk energi, el, vanligt förekommande energiform.
 5. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 6. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 7. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.
 8. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 9. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 10. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.