1. vanligtvis

  va`nligtvis adv. ORDLED: van-ligt-vis
  Svensk ordbok
 2. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 3. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 4. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 5. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 6. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 7. OTT

  OTT, förkortning för engelska over the top, operatörsoberoende tjänster i form av TV, video, ljud eller meddelanden som av en fristående distributör sänds ut till användare via data-, tele- eller kabelnätet. 

 8. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 9. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 10. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.