1. vanmakt

  va`nmakt subst. ~en ORDLED: van--makt-en
  Svensk ordbok
 2. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 3. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 4. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 5. Jan Guillou

  Guillou, Jan, född 17 januari 1944, journalist och författare.

 6. En herrgårdssägen

  En herrgårdssägen, roman av Selma Lagerlöf, utgiven 1899.

 7. Albrecht Dürer

  Dürer, Albrecht, född 21 maj 1471, död 6 april 1528, tysk målare, grafiker och konstteoretiker.
 8. självmordsbombare

  självmordsbombare, person som spränger sig själv till döds i syfte att döda andra personer och åstadkomma stor skada, vanligen genom att utlösa ett bälte av sprängladdningar som bärs i en väst under kläderna.
 9. Agnes von Krusenstjerna

  von Krusenstjerna, Agnes, född 9 oktober 1894, död 10 mars 1940, författare; jämför släktartikel von Krusenstjerna.

 10. Torgny Lindgren

  Lindgren, Torgny, född 16 juni 1938, död 16 mars 2017, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1991.