1. varaktig

  va`raktig adj. ~t ORDLED: var-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. durabel

  durabel, varaktig, hållbar.
 3. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 4. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 5. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.
 6. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.
 7. Palmemordet

  Palmemordet, benämning på mordet på statsminister Olof Palme, vilken strax före midnatt den 28 februari 1986 sköts till döds på Sveavägen i Stockholm.

 8. perpetuum mobile

  perpetuum mobile, detsamma som evighetsmaskin.
 9. Wilsons fjorton punkter

  Wilsons fjorton punkter, program för USA:s krigsmål under första världskriget och för upprättandet av en varaktig och stabil fred efter dess slut, se fjorton punkter.
 10. immigration

  immigration, varaktig invandring till ett land från ett annat, motsatsen är utvandring (emigration).