1. varaktig

  va`raktig adj. ~t ORDLED: var-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. durabel

  durabel, varaktig, hållbar.
 3. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 4. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 5. ikonminne

  ikonminne, visuellt sensoriskt minne med hög kapacitet men begränsad varaktighet (en sekund eller mindre).
 6. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.
 7. persistens

  persistens, beständighet, ett ämnes motståndskraft mot nedbrytning.
 8. duration

  duration, varaktighet; i farmakologin den tid under vilken ett läkemedel utövar sin effekt.
 9. persistens

  persistens, inom meteorologin, se persistensprognos.
 10. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.