1. varaktig

  va`raktig adj. ~t ORDLED: var-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. durabel

  durabel, varaktig, hållbar.
 3. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.
 4. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 5. eko

  eko, reflekterat ljud med så stor fördröjning, minst ca 0,1 s jämfört med det ursprungliga, att det uppfattas som ett separat ljud.

 6. lastmärke

  lastmärke, fribordsmärke, plimsollmärke, varaktigt anbringad och speciellt utformad märkning på ett fartygs sidor, vilken utvisar största tillåtna nedlastning.
 7. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.
 8. Palmemordet

  Palmemordet, benämning på mordet på statsminister Olof Palme, vilken strax före midnatt den 28 februari 1986 sköts till döds på Sveavägen i Stockholm.

 9. lastlinje

  lastlinje, horisontell linje som anger hur djupt i vattnet ett fartyg får nedlastas.
 10. duration

  duration, varaktighet; i musiken och fonetiken ett ljuds eller ett ljudförlopps tidslängd.