1. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 2. varat

  varat, inom filosofin det som är, i motsats till det som inte är.
 3. varelse

  va`relse subst. ~n ~r ORDLED: var-els-en
  Svensk ordbok
 4. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 7. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 8. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 9. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 10. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.